ותן חלקנו – לימוד תורה

שם: ותן חלקנו

פורמט: מייל/מודפס

תוכן:

"ותן חלקנו" הינו ספרון חודשי ללימוד יומי, הכולל קטעי לימוד קצרים וקלים של גמרא, משנה והלכה עם ביאור חדש שנערכו ע"י צוות תלמידי חכמים, ומיועד לניצול דקות ספורות בכל יום ל"קביעת עיתים" לתורה. לקראת שבת, מובאים דברי תורה קצרים, ופרשת שבוע עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י. הספרון נשלח לביתך אחת לחודש, או במהדורת מייל יומית.

פירוט הסכום שנזקף לזכותך יישלח לאימייל שלך.

לאן לשלוח?


דואר אלקטרוני *
שם פרטי של המתעניין *
שם משפחה של המתעניין *
טלפון של המתעניין *
Sold By : לקרוא.טופ
קטגוריה: